Pripremanje hrane unaprijed

Ako vam je zdrava hrana pri ruci, veće su šanse da ćete je konzumirati.


Kako odraditi sWOD?

Primjer jednog dana i treninga snage!


Tehnika pokreta

Treniranje kroz bol, ozljede, opseg pokreta, mobilnost, tehnika pokreta.