Sickness, Wellness, Fitness

Kriva je pretpostavka ako niste bolesni da ste zdravi. Istina je da su bolest, zdravlje i fitness dio jedne neprekidne (iste) cjeline.

Gledajući ovaj koncept, stanje kada niste bolesni je tek prosjek, na pola puta ste između bolesti i fitnessa, naša želja nije samo da ne budemo bolesni nego da smo fit tj. da smo zaštićeni da do bolesti uopće ni ne dođe.

Rad na fitnessu vam tada pomaže da u slučaju ponekad neizbježnog pada (nepredviđene situacije, godine), padate prema wellnesu, umjesto „sicknessu“. Kad ste u „sickness“ zoni tada ste u opasnosti od razvijanja raka, dijabetesa , Body Fat vam je visok, ne možete napraviti čučanj s kukovima ispod razine koljena i dijeta vam je loša. U wellness zoni ste van ovih opasnosti, ali u fitness zoni stvarate štit protiv ovih opasnosti. Svi markeri vezani za zdravlje ili fitness mogu se testirati ovim modelom. Primjer Body Fat od 30% je sick, 15% je well, 8% je fit. Tko ne može istrčati 400m u 4min je sick, tko može u 2min je well, tko može u 1min je fit. Ako vam je puls u mirovanju veći od 100 bolesni ste, ako je 60 dobro ste, ako je 40 fit ste. Možemo nastaviti navoditi primjere iz gotovo svih 10 fitness domena, ali zaključak je da su fitness i zdravlje usko povezani tj. različite mjere iste domene. CrossFit dokazano pomaže da vas vodi prvo prema wellnessu, a konstantnim radom i još većim fokusom na druge aspekte (prehrana) vodi i prema fitnessu. Težnja za fitnessom omogućit će nam visoku kvalitetu života kroz godine koje su pred nama.

This website or its third-party tools process personal data.
You may opt out by using the link Opt Out